Entegre Çevre Bilgi Sistemi

12 Temmuz 2019 Tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki firma bünyenizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi, firmanızdan çıkan atık miktarları ve atık envanterinizin oluşturulduğu ve bilgilerinin girildiği entegre çevre bilgi sistemi uygulamasıdır. Sıfır atık belgesi alınabilmesi içib EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) üzerinden ilgili uygulamanın aktif edilerek güncel olarak veri girişinin sağlanması gerekmektedir.

Atık Yönetim Uygulaması (Atık Beyan Sistemi(TABS) / MoTAT / Kütle Denge Sistemi(KDS)) Atık Yönetim Uygulaması, Atık Beyan Sistemi (TABS), Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ve Kütle Denge Sisteminin (KDS) birleşiminden oluşan bir uygulamadır. Bu kapsamda, TABS aracılığıyla atık üreticilerinin yıllık tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları gerçekleştirilmekte, MoTAT aracılığıyla Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans işlemleri ile atık taşıma araçlarının mobil takibi gerçekleştirilmekte, KDS aracılığıyla Lisanslı Atık İşleme Tesisleri tarafından atık işleme bilgi girişleri gerçekleştirilmektedir.

Siz de Bizimle Çalışın

Atık yağlarınız adresinizden alınıp, ülke ekonomisine fayda sağlasın!