Atık Yönetim Uygulaması
(Atık Beyan Sistemi / MoTAT / Kütle Denge Sistemi)

Atık Yönetim Uygulaması ile atıkların içerisinde yer alan Atık Beyan (TABS), Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ve Kütle Denge Sistemi (KDS) ile atıkların üretildiği yerden geri kazanım / bertarafına kadar ki tüm süreçlerin çevrimiçi izlenmesi, denetlenmesi, raporlanması sağlanmaktadır. Böylece, MoTAT’ın en önemli hedeflerinden olan uygunsuz, illegal taşımanın da önüne geçilmiştir.

Türkiye’de atık üreticileri, lisanslı taşıyıcılar, lisanslı bertaraf/geri kazanım tesisleri; TABS, MoTAT ve KDS entegre oldukça tehlikeli atıkların toprağa, suya, kanalizasyona vb. yerlere dökülmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Siz de Bizimle Çalışın

Atık yağlarınız adresinizden alınıp, ülke ekonomisine fayda sağlasın!